Forum > Skole og utdanning > Muntlig eksamen VG3 SSP: Historie - Revolusjoner. Problemstilling?

Her kan etterlyse stiler og skoleoppgaver eller hjelpe andre med å finne det de trenger. Du kan også ta opp andre ting som har med skole og utdanning å gjøre.Vis fora | Vis emner | Vis som tre
Muntlig eksamen VG3 SSP: Historie -...

NCWP
08.06.2010 14:50
Hei,

Kom for noen timer siden opp i historie som muntlig eksamen. Temaet jeg fikk er revolusjoner. Nå trenger jeg sårt forslag til en problemstilling, og forslag til hvordan jeg kan gjennomføre denne eksamenen for å i det minste få karakteren 5. Her er læreplanmåkene:

- Bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale.
- Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger.

- Forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn.
- Drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet.
- Gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet.
- Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet.
- Finne eksempel på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted.

Forslag, anyone?


 Svar på dette innlegget  


 
Req.time: 0.158 sec - 1 pageviews