Forum > Generell debatt > Språktre

Noe som engasjerer deg? Noe du lurer på? Noe du har lyst til å si? Si det her!Vis fora | Vis emner | Vis som tre
Språktre

kumlokk2222
07.03.2011 11:41
Språkhistorie

- ”Språktreet”

Vårt språk:
- Nordisk > stammer fra germansk > som igjen stammer fra slavisk
- Nordisk har spredd seg til flere språk Vest nordisk og øst nordisk.>
- Norrønt (Vest nordisk): norsk, islandsk, færøysk
- Øst nordisk: svensk, dansk
- Fra ca. 700- 1350 var skriftspråket i Norge norrønt.
- Norrønt likner mye på det språket islendingene snakker og skriver i dag.
- På 1350 tallet kommer Norge i union med Danmark.
- Danskene overtar Norge, det viktigste da er å overføre Dansk til Norge.
- Det norrøne forsvinner med svartedauden, grunnet at de som kunne norrønt døde, og det var da lettere for Danskene å overføre Dansk.
- 1350- 1814- Norge blir en selvstendig nasjon etter å ha vært i union med Danmark.

1820- 1885
- Det starter an debatt om norsk kultur: Natur, Språket og Bønder.
- Welhaven og Wergeland.
- Welhaven mente at vi skulle snakke dansk og være dansk, dvs. en kultur som var ”fine på det.”
- Danoman- en tilhenger av det Welhaven sa.
- Wergeland- nordmenn burde fremheve det norske, lage vår egen identitet basert på det som er typisk norsk.
- Patrioter- tilhengerne av hva Wergeland sa og mente.
- Camilla Collet- søsteren til Wergeland.
- Camilla og Welhaven ble sammen > førte til et trekantdrama > Camilla blir kjæreste med brorens verste fiende.
- Men hva er da Norsk??
- Peder Andreas Munch sier vi skal ta opp det norrøne.
- Knud Knudsen å fornorske det Danske. Knud vinner debatten sammen med Wergeland.
- Ivar Aasen- han viderefører det Knud Knudsen stod for og gikk rundt og lyttet til hvordan resten av Norge snakket, ikke bare Østlandet, skapte nynorsk. Knud Knudsen derimot hadde skapt Bokmål.
- I 1885- inngår da Norge et kompromiss, nemlig at Norge skulle ha to skriftspråk, Bokmål og Nynorsk. Kompromisset kalles ”Jamstillingsvedtaket.” Det vil si at disse to skriftspråkene ble jevnstilt, det ble at et krav om at alle skulle kunne det.
- Det tredje skriftspråket var Samisk, men det blei ikke likestilt.
- Det norske språket har blitt utviklet fra hvordan det var tidligere, og er nå et litt annerledes språk enn tidligere.
synes dere?


 Svar på dette innlegget  
 
Req.time: 0.011 sec - 1 pageviews